☰ Menu
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KARTA DUŻEJ RODZINY

Od czerwca 2014 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn.zm.). 

         Uprawnione  do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne, bez względu na jej dochód. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica   mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

    a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

    b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego

    - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie ze złożonym oświadczeniem

 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem

    o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Rodzicom Karta wydawana jest na czas nieokreślony. W przypadku dzieci pod uwagę brane są: ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki, okres pozostawania w rodzinie zastępczej lub okres ważności posiadanego przez nie stopnia niepełnosprawności. 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia , które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

     4) w przypadku osób, przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym

     domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu       

     rodziny i pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie   

     zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

    W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR,        

    przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

    1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

    2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

    3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument

     potwierdzający tożsamość;

    4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

    5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

    niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Wytworzył:
Małgorzata Turczyk
(2015-09-08)
Udostępnił:
Zbigniew Krasoń
(2015-09-09 09:12:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Krasoń
(2017-08-04 08:53:41)
 
liczba odwiedzin: 366242

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X