Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

Piątek 21.07.2017

zaawansowane

KARTA DUŻEJ RODZINY

Od czerwca 2014 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz.1863). 

         Uprawnione  do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne, bez względu na jej dochód. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica a także rodzic (rodzice) zastępczy lub osoby (osoba) prowadzące rodzinny dom dziecka, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub  

    szkole wyższej,

 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem

    o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Rodzicom Karta wydawana jest na czas nieokreślony. W przypadku dzieci pod uwagę brane są: ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki, okres pozostawania w rodzinie zastępczej lub okres ważności posiadanego przez nie stopnia niepełnosprawności. 

Wymaganymi dokumentami od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny są:

1) wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny,

2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

3) w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, oraz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wytworzył:
Małgorzata Turczyk
(2015-09-08)
Udostępnił:
Zbigniew Krasoń
(2015-09-09 09:12:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Krasoń
(2015-09-09 09:12:50)
 
 
ilość odwiedzin: 189479

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X